Aktantmodellen

Hjælpere og modstandere er flettet sammen

Aktantmodellen er en model over, hvilke roller de forskellige personer indtager i et eventyr. Modellen kan bruges til at analysere, hvordan personerne forholder sig til hinanden. Dette kan hjælpe os til bedre at forstå de modsætningsforhold, der ofte optræder i eventyr.

Projektaksen i ”Historien om en Moder” er knyttet til moderens forsøg på at indhente døden og få sin søn tilbage. Det er denne proces, der er historiens klare omdrejningspunkt. Moderen er historiens subjekt, og hendes objekt er sønnen. Det drejer sig for moderen om at få sønnen tilbage, og døden er den overordnede modstander, hun skal indhente og besejre for at genvinde sønnen.

I ”Historien om en Moder” er hjælpere og modstandere imidlertid flettet sammen. Moderen får hjælp af natten, tornebusken og søen til at finde vej til dødens område, men hun skal hver gang ofre noget af sig selv for at komme videre. Naturfænomenerne optræder dermed ikke som entydige hjælpere eller entydige modstandere. Hun modtager hjælp, men modtagelsen af hjælpen har en pris, der er forbundet med store smerter. I den forstand bliver hun hjulpet af de besjælede fænomener, men det er også nogle, hun skal bekæmpe og ofre sig for.

Dermed er konfliktaksen af mere tvetydig karakter end norm...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind