Sprog og symboler

Fortælleren benytter sig en del af eventyrsprog

Fortælleren i "Den grimme Ælling" benytter sig en del af eventyrsprog. Det gælder særligt i begyndelsen, hvor fortælleren beskriver landlivets idyl med positive ord og vendinger:

Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyptisk, for det Sprog havde han lært af sin Moder. Rundtom Ager og Eng var der store Skove, og midt i Skovene dybe Søer; jo, der var rigtignok deiligt derude paa Landet!

Citatet rummer også en gentagelse. Dermed understreger fortælleren, at der er dejligt på landet: “Der var saa deiligt ude paa Landet”, “jo, der var rigtignok deiligt derude paa Landet!” Gentagelsen gør os opmærksom på, at de mellemliggende beskrivelser viser, hvor ”deiligt” og idyllisk, der er på landet. På den måde bliver vi ’holdt i hånden’ af fortælleren. Det er endnu et karakteristisk træk ved H.C. Andersens eventyrsprog.

Disse beskrivelser står i kontrast til beskrivelserne af livet i andegården: “Og saa kom de ind i Andegaarden. Der var en skrækkelig Støi derinde, thi der var to Familier, som sloges om et Aalehoved, og saa fik dog Katten det”. I andegården er der støj og slåskamp. Der hersker altså en disharmoni, der står i kontrast til den indledende idyl. Den slags sproglige kontraster er også typisk for eventyrsprog.

Virkning

Eventyrtonen er en hyggelig og fortrolig tone, der gør, at læseren føler sig godt tilpas og får tillid til fortælleren. Et karaktertræk ved de fleste H.C. Andersen-eventyr er dog, at eventyrtonen næsten altid skjuler underliggende betydninger.

Den naive eventyrtone og de positive beskrivelser af landlivets idyl kan her tolkes som en kritik. Kommentaren “Der var saa deiligt ude paa Landet” kan tolkes ironisk. For landlivet er tydeligvis ikke lige så idyllisk og harmonisk, som fortælleren først giver udtryk for: den grimme ællings tilværelse på landet er fyldt med modgang. Eventyret viser, at selvom det ser harmonisk ud på overfladen, er det ikke nødvendigvis sådan under overfladen.

Teksten bruger tillægsord til at gøre den sproglige stil følelsesladet

Den sproglige stil i "De...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind