Noter

Her er vores noter om evolution. Klik på dit fag og niveau på listen for at komme til den notesamling, der passer til dit kernestof.

Her kan du læse et uddrag af notesamlingen

  • Biologisk variation indebærer, at individer ikke er ens. Selv individer af samme art er forskellige. Fugle af samme art kan f.eks. have varierende kropsstørrelser, næbstørrelser, farver osv.
  • Biologisk variation skyldes primært, at individerne har forskellige alleler for nogle af deres gener. Der er altså genetisk variation inden for en art. Jo flere forskellige alleler der findes i populationen, jo større er populationens genetiske variation.

Evolutionsmekanismer

  • Evolution indebærer, at en populations genpulje ændrer sig over tid. Genpuljen ændrer sig, hvis nye alleler kommer ind i genpuljen (den genetiske variation øges), alleler forsvinder fra genpuljen (den genetiske variation mindskes), eller bestemte alleler bliver mere eller mindre hyppige i genpuljen.
  • Evolutionsmekanismer er de mekanismer, der ændrer genpuljens sammensætning.
  • Evolutionsmekanismerne er mutationer, naturlig selektion (inkl. seksuel selektion), migration og genetisk drift.

Mutationer

  • Mutationer er permanente ændringer i organismers DNA. En ny allel for et gen kan opstå ved en mutation.
  • Mutationer i kønsceller går i arv fra forældre til afkom. Nye alleler opstået i kønsceller kan derfor blive en fast del af en populations genpulje. 

Naturlig selektion

Naturlig selektion indebærer, at nogle individer i en population har gener, som gør individerne bedre til at overleve og få afkom i deres miljø. Disse individer er bedre tilpasset til miljøet. De bedst tilpassede individers gener bliver efterhånden mere udbredt i populationen.

Mekanisme bag naturlig selektion

  • Naturlig selektion sker, fordi en population producerer mere afkom, end miljøet kan understøtte. Populationens individer konkurrerer derfor om miljøets ressourcer. De mest konkurrencedytige individer overlever længere og får mere afkom end mindre konkurrencedygtige individer. Afkommet har...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind