Evolutionsmekanismer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Hvad er evolutionsmekanismer?

Evolutionsmekanismer er mekanismer, der skaber evolution. Dvs., at mekanismerne ændrer sammensætningen af en populations genpulje. Naturlig selektion er den evolutionsmekanisme, som man fokuserer mest på i Biologi og Bioteknologi, men der findes også andre evolutionsmekanismer. 

De fire evolutionsmekanismer

Man taler normalt om disse fire evolutionsmekanismer:

  • Naturlig selektion ændrer en populations genpulje, fordi nogle gener gør individerne bedre til at overleve og formere sig. Disse gener bliver så mere almindelige i genpuljen over tid.
  • Genetisk drift ændrer en populations genpulje ved tilfældige hændelser.
  • Mutationer ændrer en populations genpulje ved at bringe nye gener ind i populationen.
  • Migration ændrer en populations genpulje ved at bringe nye gener ind i populationen (ligesom mutationer gør).

Klik på listens links for at læse om de enkelte evolutionsmekanismer. Linkene til genetisk drift, mutationer og migration sender dig videre til andre kompendier, hvor vi gennemgår disse mekanismer.

Bemærk, at alle evolutionsmekanismerne ikke nødvendigvis indgår i dit pensum. Det afhænger af dit fagniveau og din lærer.