Opgaver

Biologi C, B og A + Biotek A.

Her er vores hjælp til at løse opgaver om naturlig selektion, konkurrence, tilpasning og artsdannelse.

  • Beskriv konkurrence. Her skal du forklare, hvordan forskellige arter eller individer påvirker hinanden ved at konkurrere om de samme ressourcer, f.eks. føde eller levesteder.
  • Hvorfor udvikler arter bestemte træk? Her skal du forklare, hvorfor en art har udviklet et bestemt træk ved evolution.
  • Hvorfor udvikles resistens? Dette er en bestemt variant af opgavetypen ovenfor. Her skal du forklare, hvorfor bakterier, ukrudtsplanter eller skadedyr udvikler resistens mod bekæmpelsesmidler.
  • Hvordan sker artsdannelse? Her skal du forklare, hvordan nye arter kan opstå i bestemte situationer.