Resistens

Hvad er resistens?

Resistens er organismers tilpasning til at leve i et miljø, hvor der er et giftstof til stede. Når en organisme bliver resistent, kan organismen dermed tåle et bestemt stof, som tidligere var skadeligt for organismen. F.eks. kan bakterier udvikle resistens mod forskellige typer af antibiotika, eller skadedyr eller ukrudt kan udvikle resistens mod gift brugt til bekæmpelse.

Sådan udvikles resistens

Resistens opstår, fordi der løbende opstår tilfældige mutationer i genpuljen (dvs. den samlede DNA-mængde) hos en population. Sådan en mutation kan medføre, at et enkelt individ pludselig kan tåle et stof, som normalt er giftigt for den pågældende art. Individet er dermed blevet resistent over for stoffet.

Hvis populationen nu udsættes for stoffet i deres miljø – f.eks. fordi mennesker bekæmper organismerne med gift – vil kun de resistente individer overleve. Dermed får de resistente individer deres egen niche, hvor kun de er i stand til at leve. Efter en giftbehandling er de resistente individer således ikke udsat for konkurrence fra ret mange andre individer, og de resistente individer kan dermed formere sig kraftigt og udnytte alle ressourcerne i nichen. Der...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind