Resistens

Biologi B og A + Biotek A.…

...

Hvad er resistens?

Resistens er en organismes tilpasning til at kunne tåle en bestemt miljøfaktor, som tidligere var skadelig for organismen. Resistens er altså en evolutionær tilpasning til miljøet.

Bakterier kan f.eks. udvikle resistens mod forskellige typer af antibiotika, og skadedyr/ukrudt kan udvikle resistens mod gift brugt til bekæmpelse.

Denne side handler om evolutionær udvikling af resistens. Du kan læse specifikt om antibiotikaresistens hos bakterier i vores kompendium om mikrobiologi.…

...

Resistens udbredes ved selektionspres

Resistens udbredes ikke nødvendigvis i en population, selvom den resistente organisme får afkom. Resistente organismer har normalt ikke en overlevelsesmæssig fordel ift. organismer uden resistensgenet, så der sker ikke naturlig selektion til fordel for resistensgenet.

Bekæmpel…

...

Stort forbrug af gift fremmer resistens

Risikoen for resistensudvikling øges, for hver gang man bekæmper med et giftstof, og jo længere tid man bruger giften. Selektionspresset til fordel for de resistente organismer øges, jo mere man bruger giften.…

...

Risikoen for resistens kan nedbringes

Resistensudvikling kan modarbejdes ved at holde pauser, hvor bestemte typer af bekæmpelsesmidler ikke bruges. Evt. resistente organismer i miljøet mister så den evolutionære fordel, de ellers har haft ift. ikkeresistente organismer. Selektionspresset forsvinder me…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind