Populationsgenetik

Biologi A + Biotek A.

Populationsgenetik er et emne inden for evolutionsbiologi, der handler om, hvordan populationer udvikler sig genetisk. Genetisk drift, founder effect og Hardy-Weinberg-loven er nogle af de emner, du kan komme til at arbejde med inden for populationsgenetik. 

Læs mere om populationsgenetik i vores kompendium:

Populationsgenetik

Her er Studienets kompendium om populationsgenetik.