Artsdannelse

Biologi A.

Artsdannelse indebærer som regel geografisk adskillelse

Artsdannelse kan finde sted, når to dele af en population ikke udveksler gener med hinanden gennem en periode. De to dele af populationen holder næsten altid op med at udveksle gener, fordi de bliver geografisk adskilt fra hinanden. Mens populationerne er adskilt, skal den ene eller begge populationer udvikle sig genetisk i en ny retning. Hvis de to populationer på et senere tidspunkt genforenes og ikke længere er i stand til at få fertilt afkom med hinanden, er populationerne blevet genetisk adskilt fra hinanden i perioden. Man siger, at der er sket artsdannelse.

Mekanismer for artsdannelse

De to delpopulationer udvikler sig i forskellige genetiske retninger som følge af tre forskellige forhold:

  1. Selektionspresset er ikke ens i de to populationer, da populationernes levesteder ikke er ens. Populationerne er altså tilpasset livet ved forskellige miljøforhold.
  2. Tilfældige mutationer opstår løbende i de to populationer. Da der ikke sker de samme muta
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind