Artsdannelse

Biologi A.

Artsdannelse er dannelse af en ny art ud fra en oprindelig art. Artsdannelse medfører, at der er to forskellige arter, hvor der tidligere kun var én.…

...

Artsdannelse sker under manglende genudveksling

Artsdannelse kan ske, når to dele af en population ikke (eller næsten ikke) udveksler gener med hinanden gennem en periode. I perioden skal den ene eller begge delpopulationer udvikle sig genetisk i en ny retning, så populationerne bliver mere genetisk forskellige. Artsdannelse er sket, hvis populationerne på et senere tidspunkt ikke længere kan få fertilt afkom med hinanden.

...

Artsdannelse skyldes evolutionsmekanismerne

De to delpopulationer udvikler sig i forskellige genetiske retninger som følge af evolutionsmekanismerne:

  1. Selektionspresset er ikke ens i de to populationer, da populationernes levesteder ikke er ens.…

...

Typer af artsdannelse

Artsdannelse kan ske på flere forskellige måder. Figuren herunder opridser de forskellige typer af artsdannelse. 

Allopatrisk, peripatrisk og parapatrisk artsdannelse indebærer alle en form for geografisk adskillelse. Allopatrisk og peripatrisk artsdannelse er almindelige at arbejde med i Biologi. Parapatrisk artsdannelse kommer du måske ikke til at arbejde med.

Sympatrisk artsdannelse er artsdannelse uden geografisk adskillelse, fordi nogle individerne pludselig får en ny genvariant. Sympatrisk artsdannelse fylder normalt heller ikke ret meget i Biologi, men kan være god at kende.

Læs en kort beskrivelse af de fire typer af artsdannelse under fig…

...

Artsdannelse sker ved divergent evolution

Én arts udvikling til to nye arter kaldes indimellem for divergent evolution. Divergent betyder netop, at udviklingen går i to forskellige retninger fra et fælles udgangspunkt (di- betyder to). 

Divergent evolution står i modsætning til en anden type udvikling, der kaldes konvergent evolution (kon- betyder sammen). Konvergent evolution indebærer, at adskilte …

...

Artsdannelse sker hurtigere efter en masseuddøen

Artsdannelse sker hurtigere, hvis der er en ledig niche i miljøet. En periode med stor artsdannelse følger derfor typisk efter en masseuddøen. Arter masseuddør, hvis der sker kaotiske omvæltninger i miljøet, så især mange specialiserede arter mister deres niche og…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind