Begreber

Her er vores forklaringer af centrale begreber inden for evolutionsbiologi.

 Klik på tekstens links for komme videre til vores kompendier. Her kan du læse en mere dybdegående beskrivelse af begreberne.

Allel

En allel er en variant af et bestemt gen. Et gens forskellige alleler har mere eller mindre forskellige basesammensætninger. Forskellige alleler koder evt. for proteiner med forskellige opbygninger.

Art

En art defineres normalt som alle de individer, der kan få fertilt afkom med hinanden (altså afkom, som selv kan få afkom).

Artsdannelse

Artsdannelse er udvikling af en ny art ud fra en oprindelig art, så der nu er to arter i stedet for kun én. Artsdannelse kan ske, når to dele af en population ikke udveksler gener med hinanden i et stykke tid. Delpopulationerne skal samtidig påvirkes forskelligt af evolutionsmekanismerne.

Biologisk variation

Biologisk variation er forskelle i individers fænotype (opbygning, udseende og funktion). Biologisk variation findes, fordi:

  • Individer har forskelligt DNA (der findes genetisk variation imellem individer).
  • Individer påvirkes forskelligt af miljøet.

Darwins evolutionsteori

Darwins evolutionsteori beskriver evolution ved naturlig selektion.

Divergent evolution

Diver...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind