Arter, populationer og variation

Biologi B og A + Biotek A.

Hvad er arter og populationer?

En art defineres normalt som alle de individer, der kan få fertilt afkom med hinanden. Definitionen er ikke perfekt, men det er en god tommelfingerregel at bruge.

En population er en gruppe individer af samme art, som udveksler gener med hinanden (får afkom sammen). En population er altså typisk de individer af en art, der lever i samme geografiske område.

Arter og populationer har biologisk og genetisk variation

Variation indebærer, at individer ikke er ens. Variation findes både mellem individer i en population og mellem populationer af en art. 

Man taler om biologisk variation og genetisk variation:

Biologisk variation er forskelle i individers fænotype. Biologisk variation findes af to grunde:

  • Individer har forskelligt DNA.
  • Individer påvirkes forskelligt af miljøet.

To personer er f.eks. aldrig ens, fordi de ikke har de samme gener og ikke har levet identiske liv (de er ikke lige gamle, de spiser forskelligt, de har forskellige fysiske aktivitetsniveauer osv.).

Genetisk variation er forskelle i individers...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind