Download vejledningen

Vi anbefaler, at du downloader denne vejledning og nedenstående webbøger, så du kan bruge dem under eksamen, hvor du ikke må have adgang til internettet. Du kan downloade produkterne via vores app. Læs også vores vejledning til at downloade webbøger.

Opgavetyper

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

I denne vejledning kan du finde hjælp til mange af de opgavetyper, som du kan møde i sprogopgaverne (‘Delprøve 1’) til den skriftlige eksamen i Engelsk. Vejledningen dækker typiske opgavetyper fra både STX, HHX, HTX og HF og giver både gode råd og konkrete eksempler på besvarelser.

Analysemodeller

Short story analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til at analysere noveller (short stories) i engelsk.

Rhetorical analysis

I denne vejledning får du hjælp til at lave retorisk analyse af sagprosatekster (non-fiction) i Engelsk. En retorisk analyse er en undersøgelse af teksten og dens virkemidler, som fx kan bruges til at afklare, om afsenderen lykkes med at skrive en tekst som virke overbevisende på modtageren.

Speech analysis

I denne vejledning får du Studienets hjælp til, hvordan du analyserer, diskuterer og perspektiverer en tale (speech eller address) i engelskfaget. Kort fortalt handler det typisk om, at du skal lave en retorisk analyse af talen.

Short film analysis

I denne vejledning kan du få hjælp til at analysere en kortfilm. Analyse af kortfilm indgår altid som mulighed i den skriftlige eksamen i Engelsk B på HF, så her er det er særligt vigtigt at have styr på denne genre. Du kan dog også møde kortfilm i andre sammenhænge, også på de øvrige ungdomsuddannelser. Mange af pointerne i vejledningen kan desuden også være relevante, hvis du skal analysere længere film.

Andre hjælpemidler

Engelsk grammatik

Dette er Studienets kompendium til engelsk grammatik, hvor vi gennemgår alle de grammatiske områder og problemstillinger i engelsk, du kan møde på ungdomsuddannelserne.

Skrivehandlinger i Engelsk

I denne vejledning kan du få hjælp til at forstå og anvende de forskellige skrivehandlinger, som du kan møde i forbindelse med engelskfaget (eller i større skriftlige opgaver, hvor faget indgår).