Skrivehandlinger i Engelsk

I denne vejledning kan du få hjælp til at forstå og anvende de forskellige skrivehandlinger, som du kan møde i forbindelse med engelskfaget (eller i større skriftlige opgaver, hvor faget indgår). 

En skrivehandling er en bestemt faglig måde at skrive på, og der hører forskellige faglige krav til hver enkelt skrivehandling. Nogle af skrivehandlingerne har ret strenge regler for, hvordan de bør udføres (fx summary), mens andre er mere løst definerede og optræder i mange sammenhænge (fx discussion).

Når du skal skrive en skriflig opgave i Engelsk, vil du typisk have brug for flere forskellige skrivehandlinger i opgavens løb. Hvis du fx skal skrive et analytical essay om en short story, skal du bruge skrivehandlingerne introduction, analysis, interpretation og conclusion. Hvis du i stedet skal skrive et manuskript til en tale, kan det fx involvere skrivehandlinger som account og discussion.

Uddrag

Nedenfor kan du læse et kort uddrag fra vejledningen:

Hvad er en discussion?

At diskutere er et begreb, som alle kender fra hverdagssproget. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at begrebet bruges på en lidt anden måde, når man diskuterer et emne i en faglig sammenhæng.

I en faglig discussion stilles der nemlig krav til dokumentation og argumentation, når du diskuterer dit emne. Det er desuden vigtigt at have en vis objektiv distance - fx er det normalt en god idé at undersøge mulige modargumenter, så du viser, at du kan se sagen fra flere sider.

Der behøver ikke nødvendigvis være en klar konklusion på en discussion - du kan også sagtens konkludere, at begge sider har stærke argumenter, og at det derfor er vanskeligt at tage endegyldigt stilling.

I nogle eksamensopgaver skal du skrive din discussion inden for en særlig tekstgenre (typisk for HHX og HTX). Her skal du også have genren i baghovedet, når du skriver din diskussion. Hvis din discussion fx indgår i et manuskript til en tale, kan der måske være lidt mere plads til at lege med retoriske virkemidler og lidt større mulighed for at tage subjektiv stilling til emnet (men du skal stadig argumentere fornuftigt!).

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Skrivehandlinger i Engelsk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.