Enten-Eller

Enten-Eller (1843) er et af Kierkegaards mest berømte værker. Det giver et godt billede af Kierkegaards stadielære, som er et af de mest centrale elementer i hans eksistentialistiske filosofi. Fordi dette værk er så centralt, har vi valgt at dele beskrivelsen op i flere sektioner.

Først kan du få et overblik over hele værkets struktur, hvor vi kommer ind på nogle af de mest centrale pointer og sektioner fra værkets to bind. 

Dernæst kan du læse mere detaljeret om Diapsalmata, som er en række korte afsnit, der optræder i begyndelsen af 1. bind. Disse diapsalmata indeholder forskellige små observationer om livet fortalt fra æstetikerens perspektiv.

Til sidst kan du læse om Forførerens dagbog, som dukker op i slutningen af 1. bind for at give en grundig introduktion til en variant af det æstetiske livsstadie. 

Læs meget mere om Enten-Eller på de følgende sider. 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra overblikssiden om værket:

B’s papirer

B’s papirer består primært af to (lange) breve, som etikeren B skriver til æstetikeren A. I disse breve prøver B at overbevise A om, at han bør gå over til det etiske livsstadie.

Det første brev handler om ægteskabet. Æstetikeren mener, at ægteskabet er en latterlig institution, fordi hans liv handler om at søge variation og jage efter tilfældige sanselige nydelser. Etikeren prøver dog at overbevise ham om, at netop valget af en specifik livspartner kan give kærligheden og sanseligheden en endnu større værdi, fordi man gennem sit valg bekræfter værdien af forholdet. Ægteskabet er derfor et perfekt eksempel til at forstå, hvordan det at træffe klare valg kan hjælpe med at bringe den mening ind i livet, som æstetikeren i bund og grund savner.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind