Noter

På denne side kan du få et hurtigt overblik over de vigtigste begreber indenfor eksistentialisme. Du kan finde mere detaljeret information om de enkelte emner i det relevante afsnit i kompendiet.

Hvad er eksistentialisme?

  • Eksistentialisme er en særlig gren af filosofien, som beskæftiger sig med menneskets måde at være til i verden på.
  • Der findes forskellige typer af eksistentialisme, men det er en fælles grundtanke, at mennesket er frit.
  • Tanken om ansvar er også central for eksistentialismen, da menneskets frihed betyder, at det altid er fuldt ansvarligt for sine handlinger.
  • Mange eksistentialister har fokus på at undersøge, om det kan lade sig gøre at leve et meningsfuldt liv, selvom verden kan virke meningsløs.
  • Selvom eksistentialisme først blev etableret som begreb i midten af det 20. århundrede, så havde tidligere filosoffer som Søren Kierkegaard og Friedrich Nietzsche allerede formuleret nogle af dens centrale idéer.
  • Efter 2. verdenskrig opstod den franske eksistentialist-bevægelse, som inkluderede filosoffer og forfattere som Albert Camus, Jean-Paul Sartre og Simone de Beauvoir.

Læs mere om eksistentialismen generelt her.

Søren Kierkegaard

  • Søren Kierkegaard var en dansk filosof, som var en af de første til at formulere de grundlæggende eksistentialistiske tanker.
  • Kernen i Kie
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind