Diskursanalyse i Engelsk

Diskursanalyse optræder kun sjældent i den daglige undervisning

I engelsktimerne vil du sandsynligvis ikke møde diskursanalyse særlig ofte. Den dominerende metode til analyse af non-fiction i engelskfaget er nemlig den klassiske retoriske analyse. Hvis du ikke får andet at vide, så vil du altså typisk have brug for at udføre en retorisk analyse, hvis du bliver bedt om at arbejde med non-fiction. 

Du kan dog møde diskursanalyse i undervisningen i forbindelse med specifikke forløb, hvor der er fokus på bestemte samfundsdiskurser. Fx kunne det være en politisk tale om immigration i USA, hvor man bliver bedt om at undersøge diskursen for at afdække talerens syn på emnet - og hvordan dette syn hænger sammen med samfundsdiskursen. 

Den vigtigste regel i forhold til arbejdet med diskursanalyse i den daglige undervisning er dog, at du kun skal udføre diskursanalyse, hvis du specifikt bliver bedt om at gøre det.

Diskursanalyse kan være engelskfaglig metode i større skriftlige opgaver

Selvom diskursanalyse normalt ikke fylder meget i engelsktimerne, så kan det stadig være en nyttig metode at inddrage, hvis du skal skrive en større skriftlig opgave, som inddrager Engelsk. Her er diskursanalyse ofte en god metode at vælge, fordi det er en metode som kan spille godt sammen med metoder og materiale fra andre fag. Det kan derfor være en god metode til at bygge bro og skabe sammenhæng. 

Du kan læse om diskursanalyse i større skriftlige opgaver på siden om diskursanalyse i SRP.

Du vil normalt ikke møde diskursanalyse til eksamen i Engelsk

Til selve eksamen i Engelsk vil du typisk ikke have brug for at anvende diskursanalyse. Skriftlig eksamen vil normalt involvere enten litterær analyse eller retorisk analyse, så her er diskursanalyse slet ikke blandt de mulige opgavegenrer. 

Mundtlig eksamen vil tilsvarende også typisk handle om at kunne anvende de mere traditionelle analysemetoder - hvis du ikke får andre instruktioner, kan du altså typisk forvente at skulle bruge retorisk analyse, hvis du trækker en non-fiction tekst.

Hvis I har haft et forløb med stort fokus på diskursanalyse i årets løb, så kunne eksamensspørgsmålene til dette forløb dog også teste dig i nogle elementer fra diskursanalysen. Du kan evt. spørge din lærer, hvis du er i tvivl om, hvorvidt diskursanalyse kan komme op til netop jeres mundtlige eksamen.

Gloseliste til diskursanalyse i Engelsk

Her kan du få et overblik over, hvad de centrale begreber i diskursanalyse hedder på engelsk.

antagonistisk diskurs = antagonistic discourse

differenskæde = chain of difference

diskurs = discourse

diskursanalyse = discourse analysis

flydende betegner = floating signifier

hegemonisk diskurs = hegemonic discourse

konnotation = connotation

nodalpunkt = nodal point

ækvivalenskæde = chain of equivalence