Noter

Her kan du få et kort overblik over de vigtigste emner og begreber inden for diskursanalyse.

Hvad er diskurs og diskursanalyse?

  • En diskurs er en slags sproglig ramme for, hvordan der bliver talt om et bestemt emne i fx en specifik tekst eller en større samfundsdebat
  • En diskurs kan være hegemonisk og dominere samfundsdebatten, så andre diskurser har meget svært ved at vinde frem.
  • En diskurs kan også være en blandt flere antagonistiske diskurser, som taler vidt forskelligt om samme emne og konkurrerer om at dominere samfundsdebatten.
  • Diskursanalyse er en analysemetode, som kan hjælpe dig med at kortlægge diskursen i en tekst eller debat.

Analysemodel til diskursanalyse

  • En diskursanalyse starter normalt med at finde nodalpunktet i den relevante tekst. Nodalpunktet er det centrale begreb, som teksten kredser om eller prøver at definere på en bestemt måde.
  • Herefter kan du finde ækvivalenskæden, som er et sæt af ord og begreber, der bli
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind