Diskursanalyse i Historie

Du kan møde diskursanalyse i historieundervisngen

I den daglige historieundervisning er det forholdsvis sjældent, at man møder diskursanalyse, da andre af fagets metoder typisk fylder mere i arbejdet. Diskursanalyse af en eller flere historiske kilder kan dog være relevant i nogle sammenhænge - men du bør kun kaste dig ud i det, hvis din lærer helt specifikt beder dig om det. 

I Historie vil man  typisk anvende diskursanalysen til at få et indtryk af, hvordan der er blevet talt om et givent emne i den historiske periode, som man arbejder med. Diskursanalyse kan også være nyttig til at forstå den historiske udvikling i en bestemt diskurs - fx diskursen om kvinders rettigheder eller diskursen om slaveriet i USA. 

Endelig kan det være relevant at overveje, om en given diskurs direkte har haft en indvirkning på, hvordan et samfund har udviklet sig. Fx kunne man studerede hvordan diskursen om slaveriet udviklede sig op til dets afskaffelse og overveje, hvilken rolle den ændrede diskurs har spillet. Eller undersøge, hvordan diskursen om jøder i Nazityskland blev anvendt til at legitimere holocaust. 

Diskursanalyse kan være historiefaglig metode i større skriftlige opgaver

I en større skriftlig opgave kan diskursanalysen bruges som historiefaglig metode. For at diskursanalyse kan tilfredsstille kravet om metodebrug i Historie er det dog et krav, at diskursanalysen tydeligt bliver anvendt til at sige noget om den historiske periode, som den analyserede diskurs er hentet fra. Analysen skal altså række ud over teksten og bruges til at begrunde nogle historiefaglige pointer, det må ikke blot være en isoleret tekstanalyse.   

Da diskursanalyse ikke hører til blandt de mest centrale metoder i historiefaget, er det en rigtig god idé at tale med din historielærer om, hvordan og hvorvidt det giver mening at inddrage diskursanalyse i dit projekt som en del af historiefagets arbejde. I en tværfaglig opgave med fx Dansk, Engelsk eller Samfundsfag kunne det måske være mere oplagt at lade det andet fags bidrag være selve diskursanalysen, og så bruge historiefaget til at relatere analysen til en historisk kontekst eller udvikling, fx ved at inddrage analyse af historiske kilder. 

Diskursanalyse vil normalt ikke indgå til eksamen i Historie

Til den mundtlige eksamen i Historie vil du normalt ikke have brug for at anvende diskursanalyse. Her forventes det typisk, at du bruger nogle af historiefagets mere centrale metoder, såsom kildekritisk analyse eller analyse af historiske fremstillinger.