Diskursanalyse i Dansk

Du kan møde diskursanalyse i den daglige danskundervisning

I danskfaget er den typiske metode til analyse af sagprosa retorisk analyse. Når du blot bliver bedt om at analysere en sagprosatekst kan du altså normalt gå ud fra, at din lærer forventer en retorisk analyse. Du skal derfor kun kaste dig ud i en diskursanalyse, hvis du specifikt bliver bedt om at gøre det.

I nyere lærebøger er det dog blevet mere almindeligt, at der også indgår nogle opgaver, som specifikt involverer diskursanalyse. Ofte vil det være i forbindelse med taleanalyse, hvor du kan blive bedt om at forholde dig til talerens diskurs om et bestemt emne. Det kan også være i forbindelse med analyse af medier, hvor du fx kan blive bedt om at anvende diskursanalyse på fx en reklamekampagne eller en dokumentar.

Diskursanalyse kan være en danskfaglig metode i en større skriftlig opgave

Der, hvor du oftest vil møde diskursanalyse i danskfaget er nok i forbindelse med større skriftlige opgaver, hvor diskursanalyse kan anvendes som danskfaglig metode. Diskursanalyse kan være en særlig nyttig metode i større skriftlige opgave, fordi netop denne analysetype giver mange muligheder for at skabe forbindelser til det andet fag, som din opgave inddrager. 

Du kan læse om diskursanalyse i større skriftlige opgaver på siden om diskursanalyse i SRP.

Diskursanalyse er ikke et fast element til eksamen i Dansk

I Dansk vil du normalt ikke blive direkte bedt om at foretage diskursanalyse til eksamen. I skriftlig eksamen vil det typisk være retorisk analyse, som du forventes at bruge, hvis du skal analysere sagprosa. 

Det kan dog være relevant at anvende diskursanalyse til mundtlig eksamen, hvis du fx trækker en tekst fra et forløb, hvor I har arbejdet specifikt med diskursanalyse. Også til mundtlig eksamen er der dog generelt mest tradition for, at man anvender nogle af de mere traditionelle analysetyper (især retorisk analyse), hvis man bliver bedt om at analysere sagprosa.