Hvad er en diskurs?

En diskurs er en ramme for at tale om et emne

Begrebet ‘diskurs’ beskriver måden, et bestemt emne bliver omtalt på i enten en specifik tekst eller mere bredt i et bestemt udsnit af samfundet eller i en bestemt periode i historien. Tanken bag diskursanalyse er, at den måde, vi taler om et givent emne på (=vores diskurs om emnet), har enorm indflydelse ift. at forme vores syn på virkeligheden og de værdier og holdninger, som vi har - også selvom vi ikke altid er bevidste om det.

For eksempel har diskursen om rygning i 2021 et overvældende fokus på de sundhedsmæssige risici ved rygning, og herunder også farerne ved passiv rygning og vigtigheden af at forhindre børn og unge i at begynde med at ryge. Diskursen om rygning i 1958 var derimod helt anderledes, og lagde fx vægt på, at rygning kunne være noget, som kunne afhjælpe stress og måske også få en person til virke cool og afslappet. På grund af disse vidt forskellige diskurser ville den gennemsnitlige person fra 1958 nok se rygning på en markant anderledes måde end den gennemsnitlige person fra 2021.

En diskurs kan være dominerende eller eksistere blandt andre diskurser

I et givent samfund vil der typisk være nogle diskurser, som dominerer samfundsdebatten. Sådanne diskurser kaldes for hegemoniske diskurser. Vi så et ek...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind