Redegørelse

Hvad er en redegørelse?

Formålet med en redegørelse er, at give et godt overblik over et emne. Du skal altid skrive din redegørelse i dine egne ord og et neutralt sprog. Du må ikke inddrage dine egne holdninger eller meninger. Du må til gængæld godt bruge fagbegreber og centrale begreber fra teksterne. 

Hold fokus på dit emne og det, som du skal redegøre for. Du skal ikke bare skrive et resumé af det, der står i bøgerne, men sammenfatte deres synspunkter, fakta og eksempler på en måde, der er målrettet i forhold til dit emne og din problemformulering. Du skal altså gengive det, der er særlig relevant for netop dit emne.

I din opgave skal du altid inddrage mere end én kilde i redegørelsen. Når du har flere kilder, som siger noget forskelligt, kan du vise flere perspektiver på emnet. Flere forskellige perspektiver på emnet giver også en god baggrund for senere analyse og diskussion. Når flere kilder siger det samme, vil det give din redegørelse en solid underbygning. 

Du bør også bruge enkelte citater fra kilderne undervejs i redegørelsen. du skal dog kun citere, hvis det er helt centrale synspunkter eller pointer fra kilderne. Brug citaterne til at underbygge din redegørelse. 

Du skal bruge præcise kildehenvisninger overalt i din redegørelse. Både når du selv forklarer noget ud fra en kilde, og når du citerer direkte. Du kan læse mere om kildehenvisninger i kapitlet "Formidling og sprog".  

Du skal bruge din sekundærlitteratur, men du må ikke skrive af fra den. Dette er vigtigt! Læs sekundærlitteraturen grundigt, tag noter og læg den så væk, når du skriver redegørelsen. 

Redegørelser må ikke blive for lange, for du skal have god plads til analyse og diskussion i din opgave. Så sæt 1-1½ side af til redegørelse. I nogle opgaver skal du redegøre i begge fag, men forsøg alligevel at holde det samlede omfang nede på maksimalt 1½ side. 

Redegørelse i Idéhistorie

En problemformulering i Dansk/idéhistorie-opgaven kan bede om mange forskellige typer af redegørende afsnit. Det kan være, du skal sammenfatte historiske begivenheder, give overblik over udviklingen af en bestemt teknologi, forklare udviklingen af en bestemt idé (fx "demokrati" eller "moral") eller noget helt fjerde. 

I alle tilfælde skal du lave redegørelsen på samme måde. Du skal skrive den ud fra de fremstillinger (bøger, artikler), som du har læst om emnet. Du skal følge de regler for redegørelse, som vi beskrev i det første afsnit på siden her. Men derudover er der nogle træk, som gør en redegørelse i Idéhistorie ekstra god: 

  1. B
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind