Formidling og sprog

Når du skriver din opgave, er det vigtigt, at du lever op til de formelle krav, der bliver stillet. På denne side ser vi på, hvordan du skal sætte din opgave op (layout, forside og indholdsfortegnelse), og vi ser på reglerne for henvisninger, citater og litteraturliste.

Dit sprog er vigtigt i opgaven

Men først og fremmest vil vi give dig nogle gode råd om sproget i din opgave. Sproget kan nemlig være afgørende for, om opgaven fremstår som en seriøs og gennemarbejdet opgave, som fortjener en høj karakter. 

Du skal have fokus på dit sprog og formidlingen af din viden. Du vil blive vurderet på, hvordan du staver, kommaterer, argumenterer og sætter sætninger sammen. Det betyder, at du skal tænke over, hvordan du formulerer dig i din opgave. 

Husk også at få læst korrektur på din opgave. Mange sproglige fejl og mangler det betyder noget for bedømmelsen af, om din opgave er skrevet i et korrekt sprog.

Skriv i dit eget sprog – på en faglig måde

Først og fremmest skal du skrive i dit eget sprog. Sproget i opgaven må ikke ligge for tæt op ad sproget i den litteratur, som du bruger. Det skal være tydeligt i din sprogbrug, at opgaven er din selvstændige bearbejdning af stoffet, skrevet med dit sprog. 

Du må altså ikke bare genskrive indholdet af din sekundærlitteratur eller dine historiske fremstillinger. Du må dog gerne bruge nøglebegreberne fra dem.

Det er også vigtigt, at du bruger fagsprog. Når du bruger dine fagbegreber korrekt, så laver du en præ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind