Materialer

Du skal bruge to typer af tekster

I din opgave kommer du til at anvende to forskellige typer tekster. Den ene type er de tekster, som du analyserer og fortolker. De kaldes for din primærlitteratur. Den anden type er de tekster, som du redegør for eller bare læser for at få baggrundsviden. De kaldes din sekundærlitteratur.

Primær og sekundærlitteratur i Dansk

Danskfagets primærlitteratur kan både være mundtlige (lydoptagelser og transskriptioner), skriftlige (skønlitteratur og sagprosa) og visuelle (billeder, film og multimedieprodukter).

Det er ikke et krav, at din primærlitteratur skal være dansk litteratur eller sagprosa. Du må også gerne arbejde med tekster fra andre lande, fx lave en retorisk analyse af en tale af en amerikansk præsident, blot teksten er i en autoriseret dansk oversættelse. 

De forskellige typer af primærtekst betyder selvfølgelig også, at du kan få brug for mange forskellige analysemetoder. Sekundærlitteraturen i Dansk vil oftest være litteraturhistoriebøger, forfatterbiografier eller bøger om metoder og teori. 

Kilder og historiske fremstillinger

Idéhistoriefagets primærlitteratur er oftest kilder i form af beretninger eller levn. Sekundærlitteraturen er som regel historiske fremstillinger. Men her kan også være teoretiske og filosofiske tekster. Nogle kan anvendes som primærlitteratur, hvor du analyserer og fortolker dem. Andre som sekundærlitteratur, hvor du redegør for dem eller bruger dem som baggrund. 

Kilder er materiale, som typisk stammer fra den historiske periode, som du skriver om, de kan dog også være skrevet senere. Man kan skelne mellem to forskellige typer af kilder. 

  • Beretninger fortæller direkte om historiske begivenheder (fx taler, avisartikler, breve, interviews osv.) 
  • Levn fortæller ikke direkte om begivenheder, men du kan bruge dem til undersøge levevilkår, tænkemåder og livet mere generelt i kildens historiske tid (fx lovtekster, litteratur, dagbøger osv.)

Grænsen er dog ikke 100% skarp mellem beretninger og levn. For du kan godt bruge en beretning som et levn, hvor det ikke er begivenheden, der har din interesse, men fx datidens menneskers måde at tænke på.

Historiske fremstillinger er en samlet fortælling om en historisk periode, en konkret begivenhed eller et tema på tværs af perioderne. De historiske fremstillinger kan være udarbejdet af faghistorikere eller de kan være fra populærkulturen. Det er klart, at faghistorikere som regel laver bedre og mere seriøse historiske fremstillinger end fx en filminstruktør gør. Fremstillingerne kan både være i form af faglitteratur (fx historiebøger, artikler og afhandlinger) og medieprodukter (fx dokumentarfilm, radioprogrammer og websider).

En historisk fremstilling kan enten være primærlitteratur eller sekundærlitteratur afhængigt af, hvad du bruger den til i din opgave. Hvis du kun brug...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind