Delopgave C: Klimapolitik

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave C: Klimapolitik fra eksamenssættet “Fælles fremtid”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 26 maj 2020.

Opgaveformuleringerne lyder:

2. Undersøg, hvad der af bilag C1 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2), C2 og C3 kan udledes om danskernes holdning til håndtering af klimaproblematikken. Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag C1, C2 og C3 til at undersøge danskernes holdning til håndtering af klimaproblematikken.

3. Diskutér, hvilke muligheder og begrænsninger staten har i forhold til at ændre befolkningens klimaadfærd. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag C4 og videoklippet i bilag C5. Du skal anvende viden om forholdet mellem stat og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning heraf.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Tabellens metodiske styrke er dens høje generaliserbarhed. Tabellen bygger på et spørgeskema med en stikprøve på 2561, der er vægtet efter køn, alder og geografi. Derudover er der også udregnet statistisk usikkerhed for tabellen, hvilket fortæller os, at spørgeskemaet bygger på sandsynlighedsbaseret udvælgelse. Dog er der mulighed for selektionsbias, da spørgeskemaet er udsendt via e-mail. Det er også en metodisk styrke, at spørgsmålet er letforståeligt samt inkluderet i noten. Det øger tabellens reliabilitet og gentagelighed...

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Danmarks medlemskab i EU kan også begrænse statens muligheder for at ændre befolkningens klimaadfærd. Hvis Danmark indfører afgifter på eller forbud mod bestemte varer, så kan vi risikere, at det er i modstrid med EU’s regler. Som en del af det indre marked, så er der blevet fjernet handelshindringer mellem medlemslandene, hvilket indebærer, at der er fælles krav til produkter og medlemslandene ikke må forbyde varer fra andre medlemslande... 

 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave C: Klimapolitik

[5]
Bedømmelser
  • 22-09-2021
    Givet af 3.g'er på STX
  • 29-08-2021
  • 16-03-2021
    Givet af 2.g'er på STX
  • 18-02-2021
    Givet af 2.g'er på STX