Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Besvarelsens struktur

I opgaveformuleringen bliver vi bedt om at diskutere statens muligheder og begrænsninger i forhold til at ændre befolkningens klimaadfærd. Vi synes derfor, at det giver god mening at dele vores diskussion op i to:  

 1. Statens muligheder.
 2. Statens begrænsninger.

Man kunne også vælge skiftevis at komme ind på muligheder og begrænsninger.

Opgaveformuleringen fortæller ikke, hvilke muligheder og begrænsninger staten har, men vi ved, at vi skal tage udgangspunkt i C4 og C5. Vi kigger derfor bilagene igennem for inspiration.

I bilag C4 bliver vi præsenteret for både muligheder og begrænsninger. Staten har mulighed for at indføre afgifter og på den måde påvirke markedsmekanismen, så efterspørgslen falder. Ved at inddrage afgifter i diskussionen, så får vi også anvendt viden om markedsmekanismen og politik påvirkning af den. Staten er dog begrænset af, at der er ikke er et politisk flertal samt af vores EU-medlemsskab.   

I bilag C5 præsenteres vi også for muligheder og begrænsninger. Ifølge bilaget skal det være billigere og nemmere for forbrugeren at handle bæredygtigt, hvis man ønsker at ændre folks adfærd. Det kan man gøre på forskellige måder. Man kan gøre det relativt billigere at købe bæredygtige produkter ved at indføre afgifter på produkter, der forurener. Man kan også investere i bæredygtige virksomheder og projekter, f.eks. offentlig transport, og på den måde gøre det billigere eller mere attraktivt at foretage bæredygtige valg. Staten kan også ændre lovgivningen, så det bliver nemmere for befolkningen at vide, hvad det bæredygtige valg er, f.eks. gennem klimamærkning som C4 nævner eller gennem forbud. Bilaget kommer dog også ind på to begrænsninger: Folk er egoistiske og det vil kræve en kæmpe kulturændring at få folk til at ændre adfærd. Vi ved også fra figur 2, at danskerne i mindre grad er villige til at foretage store ændringer i deres adfærd.

Ud fra bilagene finder vi altså fire muligheder - afgifter, offentlige investeringer, forbud og klimamærkning - og tre begrænsninger; politiske uenigheder, behov for kulturændring og EU.

Vores struktur ser altså ud som følger:

 • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi strukturerer vores diskussion.
 • Muligheder
  • Afgifter
  • Offentlige investeringer
  • Forbud
  • Klimamærkning
 • Begrænsninger
  • Politiske uenigheder
  • Behov for kulturændring
  • EU
 • Konklusion - hvor vi opsummerer de vigtigste pointer.

Nedenfor kan du læse, hvad vi mener, at du kan komme ind på i de forskellige afsnit.

Muligheder

Vi har valgt at starte med afsnittet om afgifter, da vi på den måde kan inddrage C4, C5 og den viden vi bliver bedt om at anvende fra starten. Derefter er rækkefølgen vilkårlig.

Afgifter

I C5 ser vi, at danskerne efterspørger, at det skal være billigere og nemmere at leve mere bæredygtigt. En måde staten kan gøre det relativt billigere at leve bæredygtigt er ved at lægge afgifter på varer efter, hvor meget de forurener, f....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind