Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Besvarelsens struktur

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vi skal undersøge, hvad danskernes holdning til håndteringen af klimaproblematikken er, men opgaveformuleringen giver os ikke en oplagt måde at strukturere vores undersøgelse på. Vi må derfor kigge på bilagene og overveje, hvad de hver især fortæller os om danskernes holdning til håndteringen af klimaproblematikken.

Når vi kigger på bilagene, så lægger vi mærke til, at figur 1 og tabel 1 handler mere overordnet om håndteringen af klimaproblematikken. Det kan vi se ved, at figur 1 handler om, hvem der har ansvar for at bidrage til at løse klimaproblematikken, mens tabel 1 handler om, hvorvidt den grønne omstilling må koste penge.

Figur 2, tabel 2, C2 og C3 handler om, hvad danskerne selv er villige til at gøre i forhold til at håndtere klimaproblematikken. Figur 2 viser, hvad danskerne er villige til at gøre for leve mere klimavenligt, mens tabel 2, C2 og C3 handler om danskernes transportadfærd i forhold til klimaproblematikken.

Vi synes derfor, at det giver mening at opdele undersøgelsen i to: 1. Danskernes holdning til, hvordan klimaproblematikken overordnet skal håndteres og 2. Hvad danskernes selv vil gøre for klimaet. Vi vælger at starte med den overordnede håndtering, da vi synes det giver bedst mening at starte med den generelle holdning og derefter kigge på de specifikke ting danskerne vil gøre. Vi vælger også at lave et underafsnit om transport, da tabel 2, C2 og C3 handler specifikt om transport.

Vores struktur ser altså ud som følger:

  • Indledning - hvor vi forklarer, hvordan vi har valgt at strukturere vores undersøgelse.
  • Hvordan skal klimaproblematikken overordnet håndteres? - hvor vi inddrager figur 1 og tabel 1.
  • Hvad vil danskerne gøre for at håndtere klimaet? - hvor vi inddrager figur 2.
    • Transport - hvor vi inddrager tabel 2, C2 og C3.
  • Konklusion - hvor vi opsummerer vores vigtigste pointer.

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vi også skal vurdere metodiske svagheder og styrker for bilagene. Vi har valgt at gøre det for hver figur eller interview. Vi kunne også have lavet et separat afsnit, hvor vi vurderer metodiske styrker og svagheder for alle bilag eller for hvert afsnit.

Nedenfor kan du se, hvad vi mener, at vi kan udlede om danskernes holdning til håndtering af klimaproblematikken.

Hvordan skal klimaproblematikken overordnet håndteres?  

Vi vælger at starte med figur 1, da der ikke er en oplagt rækkefølge.

Figur 1

Figur 1 viser, at et flertal af danskerne mener, at alle aktører har et ansvar for at bidrage til at håndtere klimaudfordringen. Vi kan se, at det især er internationale institutioner (87 %) og staten (88%) som danskerne i høj eller nogen grad mener har ansvaret for at bidrage til at håndtere klimaudfordringen. Vi kan også se, at regioner og kommuner er de aktører, hvor flest danskere mener, at aktørerne i mindre grad eller slet ikke har ansvaret for at håndtere klimaudfordringen. Det kan skyldes, at regioner og kommuner typisk ikke forbindes med klimaproblematikker. Det kan også skyldes, at respondenterne ikke vurderer, at det er realistisk, at den enkelte kommune eller region kan gøre en ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind