Spørgsmål 2

Spørgsmål 2 lyder:

Undersøg, hvad der af bilag C1 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2), C2 og C3 kan udledes om danskernes holdning til håndtering af klimaproblematikken. Du skal vurdere metodiske styrker og svagheder ved anvendelsen af bilag C1, C2 og C3 til at undersøge danskernes holdning til håndtering af klimaproblematikken.

Hvad skal du undersøge? Du skal undersøge, hvad du ud fra bilagene kan udlede om danskernes holdning til håndtering af klimaproblematikken. ‘Håndtering af klimaproblematikken’ defineres ikke i opgaveformuleringen, men vi forstår det som, hvem der bør gøre noget ved klimaproblematikken, hvad der skal gøres og hvad danskerne vil gøre for at håndtere klimaproblematikken.

Hvad vil det sige at undersøge? Du kan læse om, hvordan man laver en undersøgelse i vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag.

Hvad er en metodisk vurdering? En metodisk vurdering betyder, at du skal overveje, hvordan bilag C1, C2 og C3’s metoder påvirker, hvad du kan udlede om danskernes holdning til håndteringen af klimaproblematikken. I vores guide til skriftlig eksamen i Samfundsfag kan du læse en vejledning i, hvordan man laver en metodisk vurdering.