Slægtskabsanalyse

Ofte stillede opgavetyper

Slægtskab mellem forskellige arter (eller populationer) er et emne, der jævnligt optræder i eksamensopgaver i Biologi A. De to vigtigste opgavetyper handler om at udfylde/analysere afstandsmatricer og om at tegne/forklare opbygningen af et fylogenetisk stamtræ. 

Alle vores vejledninger

Udover ovenstående vejledninger har vi også vejledninger til andre opgavetyper, som ikke så ofte optræder til eksamen. 

Du kan se alle vores vejledninger til at løse opgaver om slægtskabsanalyse her: