Hardy-Weinberg-loven

Der er ret tit opgaver om at beregne en allelfrekvens eller en genotypefrekvens for et gen hos en population til den skriftlige eksamen i Biologi A. Du kan også blive bedt om at forklare, hvorfor en population ikke er i Hardy-Weinberg-ligevægt. Du løser disse opgaver vha. Hardy-Weinberg-loven.