Evolution

Ofte stillede opgavetyper

En vigtig opgavetype til eksamen i skriftlig Biologi A handler om at kunne forklare, hvorfor organismer udvikler bestemte træk ved naturlig selektion. Opgavetypen optræder tit til eksamen, så det er en fordel, hvis du ved, hvordan du løser den.

Alle vores vejledninger

Udover ovenstående vejledning har vi også vejledninger til andre opgavetyper, som ikke så ofte optræder til eksamen. 

Du kan se alle vores vejledninger til at løse opgaver om evolution her: