Enzymer

Til den skriftlige eksamen i Biologi A er der meget ofte en opgave, hvor du skal bestemme enzymklassen for et bestemt enzym. Her finder du vores vejledning til at løse denne opgavetype: