Opgaver om slægtskabsanalyse

Biologi A + Biotek A.

Opgaver om slægtskabsanalyse handler om at sammenligne DNA-sekvenser på tværs af populationer eller arter og vurdere deres indbyrdes slægtskab.

  • Opgaver med afstandsmatricer. Her kan du se, hvordan du udfylder eller aflæser en afstandsmatrice. Afstandsmatricer viser antallet af forskelle i DNA-sekvenserne hos de arter eller populationer, der indgår i undersøgelsen. Antallet af forskelle er udtryk for, hvor tæt arterne eller populationerne er beslægtet med hinanden, og afstandsmatricen er derfor udgangspunkt for at tegne et fylogenetisk stamtræ.
  • Opgaver med fylogenetiske stamtræer. Et fylogenetisk træ illustrerer slægtskabet mellem alle de arter eller populationer, der indgår i undersøgelsen. Du skal i nogle opgaver tegne et fylogenetisk træ ud fra tallene i en afstandsmatrice. Alternativt skal du forklare placeringen af nogle arter/populationer i stamtræet.
  • Opgaver med alignment. Opgaver om alignments optræder kun i eksamenssæt til Biotek A. Et alignment sammenligner en udvalgt DNA-sekvens fra forskellige arter eller populationer af samme art og viser, hvor forskellige sekvenserne er. Alignmentet bruges derfor til at vurdere det indbyrdes slægtskab mellem arterne/populationerne. I opgaver med alignments skal du typisk opstille et alignment og besvare et spørgsmål om slægtskab eller DNA-analyse. 
  • Hvilken DNA-type skal bruges i slægtskabsanalysen? Her skal du forklare, hvorfor man har valgt at bruge en bestemte type DNA til en bestemt type slægtskabsanalyse.