Genteknologi

Ofte stillede opgavetyper

En af de mest almindelige opgavetyper om genteknologi til den skriftlige eksamen i Biologi A handler om at aflæse resultatet af en DNA-gelelektroforese. Det er altså en god ide at kunne løse især denne opgavetype til eksamen.

  • Aflæs genotype. Her skal du ud fra resultatet af en DNA-gelelektroforese fastslå genotypen hos en eller flere testpersoner.

Alle vores vejledninger

Udover ovenstående vejledning har vi også vejledninger til andre opgavetyper, som ikke så ofte optræder til eksamen. 

Du kan se alle vores vejledninger til at løse opgaver om genteknologi her: