Proteiner

Ofte stillede opgavetyper

Den vigtigste opgavetype om proteiner til den skriftlige eksamen i Biologi A handler om at beskrive proteiners struktur.

  • Beskriv proteins struktur. Du skal i denne opgavetype beskrive et proteins struktur på de fire forskellige strukturniveauer.

Alle vores vejledninger

Udover ovenstående vejledning har vi også vejledninger til andre opgavetyper, som ikke så ofte optræder til eksamen. 

Du kan se alle vores vejledninger til at løse opgaver om proteiner her: