Kierkegaards stadielære | Analyse af "Enten-Eller"

 • STX 3.g
 • Filosofi C, Dansk A
 • 10
 • 12
 • 4110
 • PDF

Kierkegaards stadielære | Analyse af "Enten-Eller"

Analyse af Kierkegaards "Enten-Eller" med særlig henblik på filosoffens stadielære og med fokus på "Forførerens Dagbog".
Opgaven er skrevet i Dansk og Filosofi.

Indhold

Indledning
Kierkegaards stadielære
Enten-Eller
Inddelingen og formen af ”Enten – Eller”
Forførerens dagbog
Forføreren som type
Reflektering omkring Kierkegaards stadielære og livsfilosofi
Konklusion

Uddrag

Indledning
Søren Aabye Kierkegaard blev født i 1813 og døde i 1855. Hans forfatterskab tog sin begyndelse midt i romantismen. Dette var en brydning med romantikken, hvor man havde haft længsel imod bestandig harmoni og en større universel åbenbaring, alt sammen indkapslet i organismetanken, der var det elementære, hvori natur, kultur og historie, fungerede sammen som én organisme.
I romantismen blev denne stræben mod en overordnet sammenhæng skiftet ud med en fokusering på splittelsen i mennesket. Romantisterne havde deres fokus på de negative aspekter af livet. Meningsløsheden, smerten og sorgen, og de dyrkede denne. I modsætning til de før omtalte universalromantikere tilstræbte romantisterne en flygtig form for ekstrem lykke og ikke harmoni i den forstand. Kierkegaard er således en af de forfattere, der tydeligst beskriver livsleden gennem sin nihilistiske verdensopfattelse og sine filosofiske, opdigtede karakterer.

I Kierkegaards værk: ”Enten – Eller”, skildrer Kierkegaard tre forskellige livsopfattelser, set ud fra to forskellige typers synspunkt.
Selvom de har vidt forskellige værdier, fremgår Kierkegaards romantistiske tilhørsforhold tydeligt, da grundessensen i begge typers livsholdning er en decideret smerte forbundet med formålsløsheden i deres eksistens. .
Eftersom udgangspunktet for al filosofisk og religiøs reflektering er subjektiviteten, vil jeg tage stilling til Kierkegaards stadielære, og det menneskesyn han udtrykker udfra min opfattelse af hans filosofiske redegørelser. Jeg vil starte med at redegøre for de elementære begreber i Kierkegaards stadielære, da det bidrager til at skabe et overblik over Kierkegaards filosofiske teorier og den grundtone, hvormed Kierkegaard skriver sit værk. Herefter vil jeg redegøre for hans ”Enten- Eller”, og især fokusere på Kierkegaards æstetiker i Forførerens dagbog. Grundlaget burde dermed være lagt for reflektioner omkring Kierkegaards stadielære og livsfilosofi, baseret på de forudgående iagttagelser.

---

Enten – eller
I 1843 udgav Søren Kierkegaard sit hovedværk, ”Enten – Eller”, under pseudonymet Victor Eremita (”Den sejrende eneboer”, eller ”Den der vælger den ensommes vej”). Dette pseudonym refererer til Kierkegaards opfattelse af, at subjektiviteten måtte være udgangspunktet for al filosofisk og religiøs overvejelse.
Kierkegaard har, i sammenhæng med udgivelser af andre værker, ligeledes brugt fiktive forfatternavne i stedet for sit eget. Denne anvendelse af pseudonymer gjorde ham i stand til at beskrive subjektive reflektioner, men stadig tillægge sig en distance og dermed kunne sige, at det ikke var hans personlige holdninger og synspunkter der kom til udtryk, men tanker set ud fra en fiktiv persons perspektiv. Man kan sige, at Kierkegaard iklæder sig en facade som i et teater, hvorfra han så kan determinere og radikalisere forskellige eksistenser og livsholdninger og sætte dem i relation til hinanden.

”Enten – Eller” er, som sagt, udgivet af Kierkegaards fiktive forfatter, Victor Eremita, der køber et gammelt chatol og ved et tilfælde opdager en hemmelig lem i møblet. Deri gemmer der sig breve, som Victor Eremita læser og beslutter sig for at udgive. Disse breve er skrevet som en brevveksling imellem to: Æstetikeren og etikeren. Simplificeret til henholdsvis A og B. Disse to er centrale dele af Kierkegaards livsopfattelse og selve essensen i ”Enten – Eller”. Valget mellem enten æstetik eller etik... Køb adgang for at læse mere

Kierkegaards stadielære | Analyse af "Enten-Eller"

[2]
Bedømmelser
 • 18-01-2005
  Mangler stor forståelse af Kierkegaard...
 • 30-01-2005
  Fin opgave