Kierkegaards stadielære | Analyse af "Enten-Eller"

 • STX 3.g
 • Filosofi C, Dansk A
 • 10
 • 12
 • 4119
 • PDF

Kierkegaards stadielære | Analyse af "Enten-Eller"

I denne opgave finder du en analyse af Kierkegaards roman "Enten-Eller" med særlig henblik på filosoffens stadielære og med fokus på "Forførerens Dagbog".
Opgaven er skrevet i Dansk og Filosofi.

Indhold

Indledning
Kierkegaards stadielære
Enten-Eller
Inddelingen og formen af ”Enten – Eller”
Forførerens dagbog
Forføreren som type
Reflektering omkring Kierkegaards stadielære og livsfilosofi
Konklusion

Uddrag

Søren Aabye Kierkegaard blev født i 1813 og døde i 1855. Hans forfatterskab tog sin begyndelse midt i romantismen. Dette var en brydning med romantikken, hvor man havde haft længsel imod bestandig harmoni og en større universel åbenbaring, alt sammen indkapslet i organismetanken, der var det elementære, hvori natur, kultur og historie, fungerede sammen som én organisme.

I romantismen blev denne stræben mod en overordnet sammenhæng skiftet ud med en fokusering på splittelsen i mennesket. Romantisterne havde deres fokus på de negative aspekter af livet. Meningsløsheden, smerten og sorgen, og de dyrkede denne. I modsætning til de før omtalte universalromantikere tilstræbte romantisterne en flygtig form for ekstrem lykke og ikke harmoni i den forstand. Kierkegaard er således en af de forfattere, der tydeligst beskriver livsleden gennem sin nihilistiske verdensopfattelse og sine filosofiske, opdigtede karakterer... Køb adgang for at læse mere

Kierkegaards stadielære | Analyse af "Enten-Eller"

[2]
Bedømmelser
 • 18-01-2005
  Mangler stor forståelse af Kierkegaard...
 • 30-01-2005
  Fin opgave