HHX Matematik B 2016 17. august - Delprøven med hjælpemidler

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • HHX 2. år
  • Matematik B
  • 12
  • 10
  • 1055
  • PDF

Vejledende besvarelse: HHX Matematik B 2016 17. august - Delprøven med hjælpemidler

Her finder du Studienets eksempelbesvarelse af opgaverne uden hjælpemidler fra eksamenssættet til Matematik B på HHX fra onsdag den 17. august 2016.

Alle opgaver er for så vidt muligt regnet med WordMat, da vores erfaring viser, at det er langt det hurtigste værktøj at anvende.

Her finder du løsningerne til delprøven uden hjælpemidler HHX Matematik B 2016 17. august - Delprøven uden hjælpemidler.

Indhold

Opgave 6
a) Tegn graferne for R og C i samme koordinatsystem.
b) Gør rede for, at dækningsbidraget DB kan beskrives ved funktionen: DB(x)=-0,03x^3+23x^2+4800x, 0<=x<=1200
c) Det størst mulige dækningsbidrag er bestemt nedenfor. Forklaringer til løsningsmetode og beregninger skal gives.
Opgave 7
a) Opstil et skema som nedenstående med data fra undersøgelsen.
b) Undersøg kommunens forventning ved hjælp af et hypotesetest.
Opgave 8
a) Bestem den kvartårlige ydelse.
b) Bestem størrelsen af den samlede renteudgift over de 4 år.
c) Skriv en præsentation til forbrugeren, hvor du sammenligner de to tilbud fra Bank A og Bank B.
Opgave 9
a) Bestem sandsynligheden for, at der er 0 forsinkede fly på en tilfældig valgt hverdag på afgangen fra Aalborg til København.
b) Lav en grafisk præsentation af fordelingen af forsinkede fly pr. dag og bestem andelen af dage med 0 forsinkede fly.
c) Bestem et 95%-konfidensinterval for andelen af dage med 0 forsinkede fly.
Opgave 10A
a) Bestem en forskrift for funktionen f .
b) Bestem det antal stk. af modellerne MT-ADV2 og MT-UM1, der skal produceres for at få det størst mulige dækningsbidrag.
Opgave 10B - f(x)=4x-20√x
a) Bestem ekstremum og markér det på en graf for f.
b) Bestem denne tangents skæring med y-aksen.
Opgave 10C
a) Lav et xy–plot og opstil en lineær regressionsmodel y=a·x+b, der beskriver sammenhængen mellem nyprisen x og værditabet y.
b) Bestem nyprisen på en bil, der har et værditab over 4 år på 180000 kr. ifølge modellen.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af opgave 6.c i eksamenssættet.

1) Dækningsbidraget differentieres og sættes lig nul. Dækningsbidraget skal optimeres. Den maksimale værdi for dækningsbidraget findes ved at differentiere og sætte udtrykket lig 0.
2) Dækningsbidraget differentieret er et andengradspolynomium.
3) Ligningen løses som et andengradspolynomium dvs. ved at finde rødderne.
4) Ligningen har 2 løsninger, hvoraf kun x=600 ligger indenfor definitionsmængden.
5) Det konkluderes at, x=600 er maksimum, hvilket stemmer overens med at dækningsbidraget differentieret er et konkavt andengradspolynomium.
6) Funktionsværdien DB(600) er beregnet... Køb adgang for at læse mere

HHX Matematik B 2016 17. august - Delprøven med hjælpemidler

[1]
Bedømmelser
  • 16-11-2016
    nmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn