Eksistentialisme og religion | SSO om Kierkegaard og Nietzsche

  • HF 2. år
  • Filosofi C (SSO)
  • 10
  • 16
  • 5230
  • PDF

Eksistentialisme og religion | SSO om Kierkegaard og Nietzsche

I denne opgave finder du en redegørelse for eksistentialismens forhold til religion med udgangspunkt i Søren Kierkegaards og Friedrich Nietzches filosofi med inddragelse af værkerne "Enten-Eller" og "Således talte Zarathustra".

Indhold

Indledning
Eksistentialisme
Søren Kierkegaard
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Eksistentialisme og religiøsitet
Konklusion

Uddrag

INDLEDNING
Jeg vil i denne større skriftlige opgave i filosofi arbejde med emnet eksistentialisme med henblik på religiøsitet. Jeg vil starte med en kort redegørelse for eksistentialismen og dens grundbegreber. Derefter vil jeg undersøge og forklare Friedrich Nietzsches og Søren Kierkegaards syn på religion, igennem deres filosofi. For at kunne gøre dette, vil jeg kort gøre rede for det grundlæggende, i begge filosoffers filosofi. Det vil jeg gøre ved at læse nogle af deres egne tekster, men også sekundære tekster. Til sidst vil jeg diskutere og vurdere, om man kan være eksistentialist og samtidig religiøs. Da både Kierkegaard og Nietzsche er meget komplicerede at læse, vil jeg bruge en del sekundær litteratur, og derefter læse det i deres primære skrifter.

EKSISTENTIALISME
I Politikens filosofileksikon står eksistentialisme defineret som næsten det samme som eksistensfilosofi, men betegnelsen eksistentialisme er mere en fælles ideologi, som mener, det at eksistere, eksistens osv. er en samlet filosofi. Ordet ”eksistens” stammer fra det latinske ord existentia og betyder hovedsageligt ”ud af sig (selv)”
Eksistentialismen er en livsfilosofi, som ikke forsøger at være videnskabelig, som fx positivismen . Eksistentialismen betegner i snæver forstand en moderne filosofisk retning, som ofte identificeres med franskmanden Jean-Paul Sartre. Men eksistentialismen går dog meget længere tilbage i historien, nemlig til 1800-tallets livsfilosofi og Søren Kierkegaards eksistensfilosofi fra 1840. Men det er først i mellem- og efterkrigstiden i det 20. århundrede, at man ser eksistentialismen som en egentlig anskuelse . Eksistentialismen er en hel bevægelse af dette, og forrige århundreders tænkning, litteratur og videnskab om mennesket. Eksistentialismen ...

---

FRIEDRICH WILHELM NIETZSCHE
Friedrich Wilhelm Nietzsche blev født den 15. oktober1844, og døde som 56-årig den 25. august 1900. Nietzsche var meget tæt knyttet til sin søster Elizabeth, men det var desværre hende der efter Nietzsches død forfalskede hans skrifter så de kunne bruges af nazisterne. Nietzsche døde af den syfilis han fik som ung, der endte med at gå i hans centralnervesystem. Nietzsche betragtes af mange, også af ham selv, som Schopenhauers efterfølger. Dette var hovedsageligt på grund af de fundamentale synspunkter de havde til fælles. De mente begge at udgangspunktet for livet bestod af lidelse, sorg og smerte, og de fornægtede begge kristendommen. Dette drev Nietzsche til fremlæggelsen af ”Viljen Til Magt”. Sætningen: viljen til magt skal hos Nietzsche ses som en altomfattende fysisk drivkraft, en stræben på at magte sin tilværelse, noget positivt, som kendetegner alt levende og som følger os hele livet. Viljen til magt kan også fortolkes som en vilje til at magte verden igennem en fortolkning af denne verden , eller en vilje til at udfolde sig og forme alt efter egne behov. Viljen til magt er Nietzsches ontologiske grundbegreb (ontologi: læren om væren) Viljen til magt bliver oftest administreret på to forskellige måder ifølge Nietzsche. Den første måde er, at man kan udføre denne magtvilje indirekte ved at overføre ens svagheder til nogle grundlæggende normer som alle bør leve... Køb adgang for at læse mere

Eksistentialisme og religion | SSO om Kierkegaard og Nietzsche

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Eksistentialisme og religion | SSO om Kierkegaard og Nietzsche.