Historien om en moder | Analyse

  • STX 1.g
  • Dansk A
  • 12
  • 9
  • 2617
  • PDF

Historien om en moder | Analyse

Opgaven analyserer eventyret med fokus på sproglige og stilistiske virkemidler, eventyrgenren, sorgens fem stadier, moderkærlighed, dødens magt og Guds vilje.

Derudover perspektiveres eventyret til Romantikken, og det sammenlignes med H.C. Andersens digt Det døende barn.

Studienets kommentar

Flot og overskuelig analyse af eventyret - rigtig fint at inddrage sorgens 5 stadier! Opgaven er dog lige til den korte side. Eksempelvis kunne der godt være gjort mere ud af analysen af de forskellige prøvelser, det litteraturhistoriske udblik samt perspektiveringen til "Det døende barn", som er meget velvalgt!

Indhold

Indledning
Analyse af Historien om en moder
- Kortfattet resumé
- Moderens kamp med døden: sorgens fem stadier
Moderkærligheden
- Dødens magt og Guds vilje
Sprog og stil
- Sproglige og stilistiske virkemidler
- Hvordan benyttes eventyrgenren?
Perspektivering
- Værkets tidsalder: Romantikken
- Sammenligning med digtet Det døende barn
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning

Kunsteventyret Historien om en moder udkom i år 1848 og er ikke et af H.C. Andersens mest kendte eventyr – muligvis fordi det ikke just er et børneeventyr.
I bund og grund handler eventyret om at give slip og acceptere Guds vilje. Det er en skildring af to centrale ting i livet – kærligheden og døden, og i denne opgave vil jeg analysere hvordan døden fremstilles i dette eventyr, samt moderens reaktion på tabet af barnet, og hvordan moderens kærlighed til barnet giver hende styrke til at kæmpe mod døden.

Analyse af Historien om en moder

- Kortfattet resumé

Det er historien om en moder der sidder hos sit lille syge barn. En aften får hun besøg af en gammel mand, der viser sig at være Døden. Døden tager barnet med sig, og man følger derefter moderens hårde kamp for at få sit barn tilbage. Hun skal ofre meget for at finde vej, og ender til sidst i Dødens store drivhus. Drivhuset er fuldt af blomster og planter, der hver er et menneskeliv, og via sine moderinstinkter finder moderen også sit eget barns blomst. Moderen vil gøre alt for, at Døden ikke skal rykke blomsten op, og i fortvivlelse truer hun med at rykke alle de andre blomster op. Men da reagerer Døden, for ingen må rykke blomster op, før Vor Herre har givet lov. Han viser derefter moderen to af blomsternes skæbner – den ene får en lykkelig fremtid, hvorimod den anden vil komme til at leve et elendigt liv. Moderen bliver bange for, at det er hendes barn, der kommer til at leve det elendige liv, og lader til sidst Guds vilje ske. Døden bærer barnet ind i det ubekendte land.

- Moderens kamp med døden: sorgens fem stadier

Elisabeth Kübler-Ross er psykiater og har observeret masser af mennesker tæt på døden. Hun har bemærket at de fleste folk gennemgår et nogenlunde fast sorgforløb – enten hvis de selv er tæt på at dø, eller hvis de har mistet en, de har kær. Efter hendes observationer præsenterede hun sin teori om sorgens fem faser: Chokket, afmagten/fornægtelsen, selvofrelsen, fortvivlelsen og erkendelsen.
Teorien passer godt i Historien om en moder, og moderens reaktioner kan kobles til hvert punkt... Køb adgang for at læse mere

Historien om en moder | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.