Sartre og Eksistentialisme - Opgave i Filosofi

 • HHX 3. år
 • Filosofi C
 • 7
 • 4
 • 1367
 • PDF

Sartre og Eksistentialisme - Opgave i Filosofi

Dette er en opgave om hovedtrækkene i Sartres eksistentialisme.

Indhold

Eksistentialisme
Indledning
Væren og Intet
Eksistens og fakticitet
Frihed
Eksistentialistisk moralfilosofi
Væren for den anden
Den politiske Sarte: Kritikken af den dialektiske fornuft

Uddrag

Indledning
Når man taler om eksistensfilosofi taler man om den menneskelige eksistens. I bund og grund handler det om den måde at filosofere på, som trods mange forskelle kan spores helt tilbage til det antikke Grækenland.
De mest sædvanlige fællestræk for disse forskellige former for eksistensfilosofi har været forsøget på at forstå det særlige ved den menneskelige måde at være på. Denne form for eksistensfilosofi har været det enkelte menneskes frihed til at forholde sig til sig selv og sin omverden ved at virkeliggøre eller ikke at virkeliggøre de muligheder, der foreligger i enhver given situation i den verden mennesket lever i.
I en mere moderne og snæver forstand har eksistensfilosofien sine rødder helt tilbage til den tyske idealisme, i begyndelsen af det 19. århundrede. Den danske filosof Søren Kirkegaard har været med til at give den sin udformning.
Eksistentialismen, som først og fremmest forbindes med Jean-Paul Sartre, som levede fra 1905-1980, bygger videre på den tradition, men forholder sig også afvisende både over for det religiøse aspekt og overfor de idealistiske forestillinger om ”menneskets natur”, som prægede oplysningstidens filosofi... Køb adgang for at læse mere

Sartre og Eksistentialisme - Opgave i Filosofi

[5]
Bedømmelser
 • 15-03-2015
  Det er en udemærket all-round opgave. Måske lidt kort, men er fint formuleret og giver en generel forståelse af emnerne
 • 26-02-2012
  Her får man et godt overblik over hvad Satre mener om livet. Den hjalp mig meget til eksamen.
 • 17-06-2014
  sartre suger men det her hjælper
 • 02-05-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Lever op til beskrivelsen