Kemi C-niveau - Noter til Eksamen

 • STX 2.g
 • Kemi C
 • Ingen givet
 • 26
 • 7142
 • PDF

Kemi C-niveau - Noter til Eksamen

Dette er en række noter til eksamen i kemi C-niveau. Vi kommer omkring følgende emner:

Ioner og salte (ionbindinger)
Ioner og salte (opløselighed)
Ioner og salte (sammensatte ioner)
Ioner og salte (kalk)
Syre og baser(pH)
Syre og base (titrering)
Syre og base (autolysis)
Stofmængder (Molærberegning)
Stofmængder (titreringsberegning)
Stofmængder (Ækvivalente mængder)
Organisk kemi (Carbonhydrider)
Organisk kemi (Kovalente bindinger)
Redox kemi Kobber fremstilling
Redox kemi (oxidationsrækkefølgen)

Indhold

Ioner og salte (ionbindinger) 2
Definition af ion, salt, molekyle, ionbinding, 2
Oktetreglen, Fældningsreaktion, ionforbindelser og Øvelse saltets opløselighed i vand 3+4+5
Ioner og salte (opløselighed) 6
Saltetsopløselighed 6
Øvelse: Saltets opløselighed i vand 3+4+5
Ioner og salte (sammensatteioner) 6
Kovalente bindinger 6
Elektronegativitet 7
Polaritet og krystalvand, 8
Øvelse: gitterbundet vand i kobbersulfat 8+9
Ioner og salte (kalk) 9
Defination af kalk 9
Øvelse: gitterbundet vand i kobbersulfat 9
Syre og baser(pH) 9 +10
Definition af syre, bare og pH 10
Øvelse: Pententiometrisk titrering 10+ 11
Syre og base (titrering) 12
Definition af syre og base, titrering & kurve, syrebasereaktion 12
Vandsionprodukt, autoprotolyse, pH-scalaen 13
Øvelse Potentiometrisk titrering 10+11
Syre og base (autolysis) 14
Øvelse Potentiometrisk titrering 10+11
Stofmængder (Molærberegning) 14
Definition af c,n,V,M & m 14
Øvelse: Natron 14+15
Stofmængder (titreringsberegning) 16
Definition: titreringsberegning 16
Øvelse: Eddikesyrertitrering 16+17+18+19
Stofmængder – (Ækvivalente mængder) 19
Definition af ækvivalente mængder 19
Øvelse: Eddikesyrertitrering 16+17+18+19
Organisk kemi – (Carbonhydrider) 20
Definition af organiske kemi, carbon og carbonhydrider 20+21
Øvelse: Substitution og addition af carbonhydrider 20
Organisk kemi (Kovalentebindinger) 22
Definition af Kovalentebindinger 22
Øvelse: Substitution og addition af carbonhydrider 22
Redox kemi – Kobber fremstilling 22+23
Definition af redox, reduktion, oxidation, Metaller og metalioner og metal binding 23
Definition af kobberfremstilling 23
Forsøg: Introduktionsforsøg 3 23+24
Redox kemi (oxidationsrækkefølgen) 24+25
Definition af spændingsrækken og oxidationstal 25
Forsøg: Spændingsrækken 25

Uddrag

Definitionen af en ion: atom eller molekyle som har optaget eller afgivet elektroner og derved har opnået elektrisk ladning / derved for at opnå oktetreglen.

Definitionen af et molekyle: Et molekyle er to eller flere atomer bundet sammen af stærke kemiske bindinger - kaldet kovalente bindinger. Et molekyle er den mindste del af et rent stof, der har samme atomsammensætning og kemiske egenskaber som stoffet selv.
Atomerne i et molekyle kan bestå af atomer af samme grundstof – som i ilt O2 – eller det kan bestå af forskellige grundstoffer – som i vand H2O.

De fleste molekyler er – som ilt og vand – så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Der findes dog makromolekyler, der kan bestå af op til mange millioner atomer. Eksempler på sådanne makromolekyler er DNA og proteiner.

Mellem molekyler kan der virke svage kræfter (tiltrækkende/frastødende); Van der Waals kræfter (London-bindinger), elektrostatiske kræfter og hydrogenbindinger. Disse bindinger er betydeligt svagere end de kovalente bindinger, der holder molekylet sammen... Køb adgang for at læse mere

Kemi C-niveau - Noter til Eksamen

[118]
Bedømmelser
 • 06-06-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  En rigtig god gennemgang af diverse emner, men jeg synes dog der mangler få forklaringer på enekelte begreber. Ellers en super god opgave, der er perfekt til eksamenslæsning.
 • 15-09-2019
  Givet af Studerende på 8. år
  Det sku en okay skrivelse, men der er en del fejl. Fx. Er grænsen mellem T og L opløslighed i vand for salte ikke 0,1 g pr 100ml . Men derimod 0,2g.
 • 08-05-2021
  Givet af HF-elev på 1. år
  Fandme smukt skrevet, det er ret nogle meget gode noter. Giver kun 5 stjerner fordi der er nogle småfejl her og der, men ellers fungerer det godt :)
 • 02-12-2018
  Givet af HF-elev på 1. år
  der er ikke meget brugbart