SRO om EU's demokratiske underskud | Samfundsfag A og Matematik A

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 7
  • 19
  • 3531
  • PDF

SRO om EU's demokratiske underskud | Samfundsfag A og Matematik A

Studieretningsopgave (SRO) om EU's demokratiske underskud. Opgaven er skrevet i fagene samfundsfag A og matematik A.

Problemformuleringen lød:
- Redegør for EUs institutionelle opbygning
- Undersøg resultaterne af din spørgeskemaundersøgelse ved hjælp af statistiske metoder og hypotesetest (CHI i anden-test) herunder en kort redegørelse for de anvendte statistiske begreber og test. Diskuter spørgeskemaundersøgelsens troværdighed og repræsentativitet, herunder en vurdering af, hvad der kan konkluderes på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen.
- Undersøg endvidere EUs demokratiske underskud, og diskuter hvordan EU kan gøres mere demokratisk. Her skal spørgeskemaundersøgelsen inddrages.

Hvis du gerne vil vide mere om EU, så kan du med fordel læse vores EU kompendium.

Lærers kommentar

Fin opgave. Besvarelsen på problemformuleringen bliver dog lidt overfladisk. Lav lidt flere undersøgelser som f.eks binomial-fordeling eller bare almindelig cirkeldiagrammer osv. I samfundsfagsdelen er din diskussion for kort.

Indhold

Abstract
Indledning
- Metodevalg
Redegørelse
- Den Europæiske Unions institutionelle opbygning
- Kommissionen
- Ministerrådet
- Europa-Parlamentet
- Den Europæiske Domstol
- Det Europæiske Råd
Analyse
- Spørgeskemaundersøgelse
Diskussion
- Troværdighed og repræsentativitet
Undersøgelse & Diskussion
- EU's demokratiske underskud
- EU – Mere demokratisk
Konklusion
Litteraturlise
BILAG:
- Bilag 1 - Spørgerskema
- Bilag 2 - Opgave om demokratisk underskud

Uddrag

Denne studieretningsopgave omhandler den Europæiske Union, som jeg fornyligt har lært en masse om. Da min studieretning indeholder samfundsfag og matematik på høj niveau, har jeg benyttet begge disse fag, til at skrive opgaven. I samfundsfag har vi i 2.g beskæftiget os med Det Europæiske Unions institutioner – hvordan de fungere og arbejder. Derudover har vi også skrevet en opgave om demokratisk underskud i EU. I matematik har vi beskæftiget os med ”Chi i anden test,” som jeg har brugt til en spørgeskemaundersøgelse, som jeg har lavet i samarbejder med andre. I spørgeskemaundersøgelsen var alle adspurgte folk gymnasie elever.
I denne opgave her kan du læse om den Europæiske Unions institutionelle opbygning, undersøgelser af min egen spørgeskemaundersøgelse omkring EU og lidt om hvilke statistiske begreber og test, som jeg har benyttet til at lave disse undersøgelser. Til sidst kan du læse en vurdering om EU er i demokratisk underskud eller ikke... Køb adgang for at læse mere

SRO om EU's demokratiske underskud | Samfundsfag A og Matematik A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.