Regnearternes hierarki

Regnearternes hierarki angiver rækkefølgen for udregninger

Regnearternes hierarki fortæller, i hvilken rækkefølge vi skal udføre regnearterne:

Regnearternes hierarki

  1. Parenteser
  2. Potenser og rødder
  3. Multiplikation (gange) og division (dele)
  4. Addition (lægge sammen) og subtraktion (trække fra)

Regnearternes hierarki fortæller, at når vi beregner eller omskriver et udtryk, så skal vi starte med eventuelle parenteser. Derefter skal vi beregne potenser og rødder, så gange og dividere og til sidst lægge sammen og trække fra.

Eksempel

Vi vil beregne udtrykket

(2+5) \cdot \sqrt{9} - 2

Vi bruger regnearternes hierarki:

(2+5) \cdot \sqrt{9} - 2 = 7 \cdot \sqrt{9} - 2
   
  = 7 \cdot 3 - 2
   
  = 21 - 2
   
  = 19

Vi konkluderer, at

(2+5) \cdot \sqrt{9} - 2 = 19

Parenteser

Parenteser viser, at visse tal eller variable "hører sammen", og derfor skal regnes først.

Parenteser kan ændre på rækkefølgen af udregninger

Parenteser er øverst i regnearternes hierarki. Vi kan derfor ændre på den rækkefølge, regnearterne udføres i, ved at indsætte parenteser. Når vi ændrer på rækkefølgen, så kan det ændre på result...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind