Intervaller

Hvad er et interval?

Et interval er en mængde af reelle tal, der ligger mellem to værdier. Vi benytter kantede parenteser/klammer, dvs. "[" og "]", til at notere intervaller. Fx er [1;8] mængden af alle reelle tal mellem 1 og 8.

Endepunkter i et interval

Når vi noterer et interval, så noterer vi intervallets endepunkter mellem kantede parenteser. Fx er 1 og 8 intervalendepunkterne i intervallet [1;8].

Det venstre endepunkt er altid mindre end det højre endepunkt.

De kantede parentesers retning angiver om et endepunkt ligger i intervallet

Et intervals endepunkter kan være med i intervallet eller ligge uden for intervallet. De kantede parentesers retning angiver, om endepunkterne ligger i intervallet eller ej:

  • Hvis et endepunkt ligger i intervallet, så vender vi parentesen mod tallet, fx [-3;2].
  • Hvis et endepunkt ikke ligger i intervallet, så vender vi parentesen væk fra tallet, fx ]-3;2[.

Her er en række eksempler på intervaller. Vi gennemgår for hvert interval, om venstre og højre endepunkt ligger i intervallet:

IntervalVenstre endepunktHøjre endepunkt
[2;12]2 ligger i intervallet.12 ligger i intervallet.
]-3;4]-3 ligger ikke i intervallet.4 ligger i intervallet.
]-7;-3[-7 ligger ikke i interv
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind