Noter

Her er vores noter til tal og algebra. Noterne dækker følgende områder:

Her er et uddrag af noterne om tal og intervaller:

Intervaller

 • Vi benytter firkantede parenteser/klammer ("[" og "]") til at notere intervaller, fx [1;8]. Et interval er en mængde af reelle tal, der ligger mellem to værdier, fx er [1;8] mængden af alle reelle tal mellem 1 og 8.
 • Tallene mellem parenteserne er intervallets endepunkter.
  • Det venstre endepunkt er altid mindre end det højre endepunkt.
  • -∞ og ∞ kan være endepunkter i et interval, fx [3;∞[.
 • Intervallets endepunkter kan være med i intervallet eller være udenfor. Parentesernes retning angiver, om endepunkterne ligger i intervallet.
  • Hvis et endepunkt ligger i intervallet, så vender vi parentesen mod tallet, fx [-3;2].
  • Hvis et endepunkt ikke ligger i intervallet, så vender vi parentesen væk fra tallet, fx ]-3;2[.
  • Parentesen vender altid væk fra -∞ og ∞, fx ]-∞,2[ eller [3,∞[.
 • Et interval kan markeres på en tallinje ved at tegne et linjestykke eller en halvlinje. Når et endepunkt ligger i intervallet, så markerer vi endepunktet med ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind