Stofskifte (metabolisme)

Biologi A + Biotek A.

Stoffer opbygges og nedbrydes ved metabolismen

Alle levende organismer har brug for organisk stof. Det organiske stof bruges som byggesten, så organismen kan danne nye celledele. Desuden forbrændes organisk stof, så der frigives energi til organismernes livsprocesser.

Det er dog kun planter, alger og nogle få andre typer organismer, der selv kan danne organisk stof ud fra uorganisk stof. Disse organismer kaldes for autotrofe organismer. Næsten alt organisk stof på jorden dannes ved autotrofe organismers fotosyntese. Ved fotosyntesen omdannes vand og CO2 til organisk stof i form af monosakkaridet glukose. Glukosen udnyttes derefter til byggesten og energikilde af primærproducenterne. Organismer, der ikke selv kan danne organisk stof, æder primærproducenterne for at skaffe organisk stof til deres livsprocesser. Disse organismer kaldes heterotrofe organismer.

Glukose er derfor udgangspunkt for, at organismer kan opbygge mange forskellige organiske makromolekyler som kulhydrater, proteiner og fedtstoffer. Derfor forløber der hele tiden mange forskellige processer med opbygning af organiske stoffer i levende organismer. F.eks. kan levende organismer opbygge hhv. fedtsyrer og glycerol ud fra glukose. De to stoffer bruges til produktionen af fosfolipider, som cellemembraner er opbygget af. En proces som denne finder sted i alle levende organismer, mens andre processer kun kan udføres af bestemte organismer...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Stofskifte (metabolisme)

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.