Planters stofskifte og fotosyntese

Biologi C, B og A + Biotek A.

Planteceller har en del af de samme stofskifteprocesser som dyreceller. Planteceller udfører f.eks. også respiration for at frigive energi til at opbygge ATP.

Fotosyntese er dog en vigtig del af planters metabolisme, som ikke sker i dyreceller. Fotosyntese er opbygning af glukose (C6H12O6) ud fra CO2 og H2O. Fotosyntesen danner desuden O2 som et biprodukt. Processen drives af energi fra sollys. Fotosyntese er en anabolsk proces, hvilket vil sige, at et komplekst molekyle opbygges ud fra mindre komplekse molekyler under forbrug af energi.

Du kan læse om fotosynteseprocessen i vores kompendium om fotosyntese og respiration:

Fotosyntese og respiration

Her er vores kompendium om fotosyntese og respiration.