Respiration

Biologi C, B og A + Biotek A.

Respiration er reaktionen mellem glukose (C6H12O6) og O2, som danner CO2 og H2O. Respirationen frigiver desuden energi, som cellen bruger til opbygning af ATP. ATP er et energiholdigt stof, som celler bruger til at drive mange forskellige energikrævende processer. Respiration er altså en meget vigtig proces for mange cellers energiforsyning. Respirationen er en katabolsk proces, hvilket vil sige, at komplekse molekyler omdannes til mindre komplekse molekyler under frigivelse af energi.

Du kan læse om respirationens forløb i vores kompendium om fotosyntese og respiration:

Fotosyntese og respiration

Her er vores kompendium om fotosyntese og respiration.