Respiration

Biologi C, B og A + Biotek A.

Respiration er reaktionen mellem glukose (C6H12O6) og O2, som danner CO2 og H2O. 

Respirationen frigiver energi, som cellen bruger til opbygning af ATP. ATP er et energiholdigt stof, som celler bruger til at drive mange forskellige energikrævende processer. Respiration er en meget vigtig proces for mange cellers energiforsyning. 

Du kan læse om respirationens forløb i vores kompendium om fotosyntese og respiration:

Fotosyntese og respiration

Her er vores kompendium om fotosyntese og respiration.