Respiration

Biologi C, B og A + Biotek A.

Respiration er cellers forbrænding af glukose og opbygning af stoffet ATP. ATP indeholder energi fra glukosen, og ATP bruges til at drive mange forskellige energikrævende processer i celler. Respirationsprocessen er derfor meget vigtig for levende organismer.

Vi gennemgår alt, du skal vide om respirationen, på kompendiets næste sider. Hvis du har Biologi C eller B, skal du udelukkende kende respirationens overordnede forløb. Du finder al den nødvendige information til dit niveau på siden "Hvad er respiration?".

Hvis du har Biologi A eller Bioteknologi A, skal du også kende respirationens delprocesser: glykolysen, den oxidative decarboxylering, Krebs' cyklus og elektrontransportkæden. Vi gennemgår hver proces under siden "Delprocesser".

  1. Hvad er respiration?
  2. Respirationens delprocesser

Her kan du se et uddrag af teksten om, hvorfor respiration minder om omvendt fotosyntese

Respirationen har langt hen ad vejen den omvendte nettoligning ift. fotosyntesen. Fotosyntesen er opbygning af glukose ud fra vand og kuldioxid, mens respirationen er nedbrydning af glukose og dannelse af vand og kuldioxid. Begge processer skal gennemføres, for at levende organismer kan udnytte energi, der oprindeligt stammer fra solen. Planters fotosyntese omdanner først energi fra sollys til kemisk bundet energi i glukosemolekyler. Respirationen overflytter derefter kemisk energi fra glukosemolekylerne til ATP. Fotosyntese efterfulgt af respiration giver derfor celler adgang til kemisk energi, som kan udnyttes direkte i cellernes livsprocesser.

Planter forbrænder selv en stor del af glukosen fra deres fotosyntese ved planternes egen respiration. Hvis andre organismer æder planterne, kan organismerne på samme måde...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind