Sproglige virkemidler

I Antigone er der forskellige sproglige virkemidler, som har betydning for tragediens virkning. Det gælder fx virkemidler som billedsprog, modsætninger, stichomyti og tragisk iron…

...

Højtidelig stil

Den sproglige stil i tragedien er højtidelig. Der bruges mange gammeldags og poetiske ord, og sætningerne er ofte lange og indviklede. Et eksempel fra tragediens åbning:

Ismene, du min hjertenskære søster
i fælles nød; hvad ondt har ikke fyldt
vort liv som ulykkesarv fra Ødipus,
hidsendt af Zeus? (v. 1-4)

Formuleringer som “hjertenskære”, “ulykkesarv” og “hidsendt af Zeus” giver e…

...

Billedsprog

Undervejs i tragedien benyttes en del billedsprog i form af sammenligninger og metaforer. Billedsprog gør teksten farverig og interessant, fordi det åbner mange betydninger. Brugen af billedsprog giver modtagerne nogle billeder til at forstå tragediens problemstillinger. Koret omtaler fx billedligt Polyneikes som en ørn, der har angrebet Theben:

Polyneikes, i hadefuld brodertvist,
var den som ham ægged til striden.
Som en skingert skrigende ørn på rov
kom han susende hid over Thebens vang
[...]

Højt over tag den lagde sig på spring,
gabende glubsk mod Syvport-staden,
med tænder som lanser (v. 110-19)

At Polyneikes sammenlignes med en rovfugl gør, at han fremstår som en dræber, der …

...

Modsætninger

Antigone er i høj grad bygget op om modsætninger. Det gælder både modsætninger mellem personerne og deres holdninger til tragediens problemstillinger. Disse modsætninger kommer også til udtryk i tragediens sprogbrug.

Kontrasten mellem Antigone og Ismene

I begyndelsen af tragedien fremstår Antigone og Ismene som kontraster. Antigone er viljefast, trodsig og modig, mens Ismene er mere føjelig, ydmyg og frygtsom. Dette kommer blandt andet til udtryk da Antigone ligefrem opfordrer Ismene til at fort…

...

Formuleringer med flere betydninger

Et sprogligt virkemiddel, som tit ses i græske tragedier, er at et udsagn har flere betydninger. Det gælder blandt andet i korsangene, som ofte kan fortolkes på flere måder. Et eksempel findes i 1. stasimon, som koret synger, lige efter det er blevet opdaget, at nogen har forsøgt at begrave Polyneikes…

...

Tragisk ironi

Forfatteren Sofokles benytter sig ofte af tragisk ironi, og dette ses også i Antigone. Tragisk ironi er, når en person siger noget, som har en anden mening end den, personen lægger i udsagnet. Som regel er betydningen noget tragisk, der handler om personen selv. Derfor kaldes det tragisk ironi.

Tragisk ironi er oplagt at benytte i græske tragedier. Grunden er…

...

Stichomyti

Et centralt virkemiddel, som bruges til at skabe drama og intensitet i dialogerne, er stichomyti. Det bruges især i tragediens dramatiske højdepunkter, hvor personerne skændes. Og det gør de ofte.

Stichomyti vil sige, at replikkerne i dialogen bliver kortere i takt med, at i…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind