Korets rolle

Koret i Antigone består af gamle, ærefulde mænd fra Theben. De har flere forskellige funktioner undervejs i tragedien. Dels synger de korsange (stasima) og velselsange (kommos), og dels er korføreren med i episoderne, hvor han ind imellem kommenterer på, hvad der sk…

...

Bakker op om kongen Kreon

Koret er forholdsvis konservative og traditionelt orienterede: De har stor respekt for guderne og ærer dem højt. De har også stor respekt for kongen, og som de eneste i stykket virker koret til at holde med Kreon det meste af vejen. Da Kreon har holdt sin tale om, at Etéokles skal begraves med ære, mens Polyneikes ikke må begraves, bakker koret tilsyneladen…

...

Knyttet til det religiøse

Selvom det kan virke lidt underligt for os med et kor i et teaterstykke, var det helt naturligt for grækerne. Koret er faktisk det mest oprindelige i tragediegenren. Tragedierne udspringer nemlig af korsange til vinguden Dionysos ved religiøse festivaler.

At korsangene er knyttede til det religiøse, bliver fx tydeligt i 5. stasimon,…

...

Synger om myterne - baggrundshistorien

Samtidig fortæller korsangene ofte om de myter, som tragedierne bygger på. På den måde får koret en fortællende og afklarende rolle.

I parodos synger koret om krigen mellem Theben og Argos, som samtidig var en krig mellem Etéokles og Polyneikes:

Polyneikes, i hadefuld brodertvist,
var den som ham ægged til …

...

Repræsentanter for traditionen - skylden ligger i slægten

Koret repræsenterer en traditionel måde at tænke på i den græske verden. De opfatter guderne som virkelige kræfter, som mennesker må bøje sig for. De ser kongen, Kreon, som den naturlig leder af bystaten, og de er forholdsvis loyale over for ham.

Et andet traditionelt synspunkt, som koret har, er, at en persons skæbne kan skyldes slægtens synd imod guderne. Når et menneske forbryder sig imod guderne, kan han risikere, at det ikke bare går ud over …

...

Mener at Antigone dør med værdighed

Antigones skæbne er den samme som er overgået hendes brødre, nemlig en tidlig død. Dog er der den forskel, at Antigone selv har valgt døden for at redde sin slægtnings ære. Dette gør, at der er en vis storhed og værdighed over hendes død. Det kan koret også godt se.…

...

En reflekterende rolle - viser tragediens kompleksitet

Koret har en vigtig reflekterende rolle i tragedien. Koret har ikke nogen entydig holdning til tragediens handling. På den ene side holder de med Kreon, fordi han er bystatens konge. Men på den anden side har koret også sympati for Antigone, som, de mener, dør en ærefuld død.

Et andet eksempel er i dialogen mellem Kreon og Haimon. Her kan …

...

Refleksioner i korsangene

Efter hver episode (epeisodion) følger en korsang (stasimon). Disse korsange kan forstås som en slags refleksioner over handlingen i den foregående episode. Ofte kan korsangene forstås på mere end én måde. Det vil vi se på i en gennemgang af sangene:

I 1. stasimon reflekterer koret over menneskets dristighed og overm…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind