Antigone - heltinde eller skurk?

Antigone er datter af Ødipus og Iokaste, der har været konge og dronning i Theben (læs evt. forhistorien om Ødipus her). Antigone er altså tidligere prinsesse og af fornem slægt. Hun er søster til Ismene samt brødrene Etéokles og Polyneikes, der på tragisk vis har slået hinanden ihjel. Der hviler en forbandelse over deres slægt, for næsten alle familiemedlemmernes liv er endt i ulykke. Antigone sørger og ser meget s…

...

Stædig og loyal over for slægten

Antigone er karakteriseret ved at være meget stædig og modig. Hun holder gennem hele stykket fast i, at Polyneikes skal begraves, selvom kong Kreon har forbudt det. Selv da hun føres ned i klippehulen for at dø, fortryder hun ikke, at hun har forsøgt at begrave sin bror.

Hun er kendetegnet ved at sætte slægten (oikos) højere end bystaten (polis). Hun gør ikke det, som bystatens konge, Kreon, forlanger af hend…

...

Holder gudernes love højest

Antigone har to hovedargumenter for at begrave Polyneikes: For det første er det hendes pligt at begrave Polyneikes, fordi hun er den nærmeste slægtning. Hvis hun ikke begraver ham, svigter hun sin pligt over for slægten. For det andet fremfører hun, at det er en uskreven, guddommelig…

...

Tror på skæbnens magt

Antigone forstår sin dødsdom som en skæbne, der ikke kan rokkes ved. Ligesom de øvrige personer i sin slægt er hun bestemt til at ende sit liv på en ulykkelig måde:

Tåreløs, venneløs, bryllup-berøvet
føres jeg arme den afstukne vej.
[...]
For min trøstesløse skæbne
græder ingen ven. (v. 876-81)

Hendes eneste trøst er, at hun kan gense …

...

Helt eller skurk??

Antigone er en kompleks person. På den ene side kan hun forstås som en modig heltinde, der ofrer alt for en højere sags skyld. Hun tror på, at hun har den guddommelige lov på sin side, og at hun ærer sin slægt ved at gå i døden for sin bror. Det er bemærkelsesværdigt, at hun begår selvmord, uden at vide om hun har ret. Hun er en heltinde, der handler ud fra højere idealer.

På den anden side virker Antigone …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind